Visie & Missie van
De Vijgenboom - Jongsgewijs

Visie:

De Vijgenboom – Jongsgewijs heeft de overtuiging dat jongeren graag positief willen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven, zoals wonen, werken en opleiding. Dat zij daartoe ook toegerust zijn. Uiteenlopende factoren kunnen ertoe hebben geleid dat de sociale vaardigheden en/of zelfredzaamheid tot adequate deelname niet of nauwelijks ontwikkeld zijn. De probleemgebieden die zich zowel op het sociaal maatschappelijke, als op het sociaal emotionele vlak kunnen ontwikkelen, maken dat actief deelnemen op deze belangrijke leefgebieden belemmerd wordt.

De Vijgenboom- Jongsgewijs richt zich op deze doelgroep die voor anderen als moeilijk hanteerbaar en kansloos  wordt ervaren.

Missie:

De Vijgenboom – Jongsgewijs ziet als onderdeel van haar maatschappelijke zorgtaak deze zorggroep jongeren, vanuit passende tak(ken) van dienst(en) aan te sterken. Door functioneel gebruik te maken van hun eigen kracht en zelfkennis, worden zij geactiveerd en gemotiveerd om sociale vaardigheden en competenties in zelfredzaamheid te ontwikkelen en of verder te versterken.

Door hun (kansloze) probleemgedrag niet als “het probleem” te benaderen, maar als onvermogen, worden zij in staat gesteld om van hun mogelijkheden weer kansen te maken op belangrijke leefgebieden.  

De Vijgenboom – Jongsgewijs voelt zich geroepen tot deze maatschappelijke zorgtaak. Hierbij gaat zij niet voor de clichématig uitdrukking ‘ uniek zijn ‘, maar wel graag voor het verschil.