De Vijgenboom
Jongsgewijs
Trainingen

Seksualiteit Learn2Love

Inleiding:

In het ontwikkelingsproces naar adolescentie is een van de ontwikkelingstaken het experimenteren in nieuw gedrag Dit doen de jongeren op allerlei gebieden. Daarin maken ze persoonlijke keuzes. Een verkeerde keuze kan van invloed zijn op de rest van hun toekomst. Devijgenboom-Jongsgewijs speelt hierin een belangrijke rol door jongeren te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid. Door  middel van de training seksualiteit, “Learn2Love”, biedt Devijgenboom-Jongsgewijs kennis, inzicht in toepasbaarheid aan, ter voorkoming van seksueel ongezonde handelingen en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. De jongeren worden zich bewust van het onderwerp seksualiteit en worden in staat gesteld om op gezonde en gepaste wijze hun grenzen hierin te kunnen aangeven, te herkennen en of op gezonde wijze deze te kunnen verleggen.

Training Seksualiteit, Learn2Love,

Het traject bestaat uit een  5  tal modulen waarbij elk  lesprogramma anderhalf uur duurt.  Learn2Love werkt met deelonderwerpen zoals: vriendschap, liefde en relaties, seksualiteit en de invloed van de digitale samenleving. Het doel is dat de jongeren leren (her)kennen/erkennen van biologische behoeften als het over seksuele driften gaat. Schaamte om erover te praten mag hierin geen rol spelen. De kennis dat aangereikt wordt heeft als doel dat de jongeren leren  om hun grenzen aan te geven. Hierbij worden eigen wensen, kwetsbaarheid en weerbaarheid in kaart gebracht. De deelonderwerpen in deze trainingsvorm zijn:

  • Seksualiteit:  Seksuele rechten v/d mens ,
  • Vormen van Seksualiteit
  • Soa’s en veilig vrijen, Anticonceptie .
  • Genderverschillen man/vrouw
  • Loverboys en weerbaarheid.
  • Liefde, Grenzen en wensen,( beoordelen gezond seksueel gedrag d.m.v. vlaggen systeem)
  • Sociaal Media, actualiteiten, invloed, gebruik, consequenties.
  • Zedendelicten – gevolgen dader, slachtoffer, omgeving.

Doel van deze training is om de jongeren kennis aan te reiken, inzicht te creëren en bewustwording te vergroten in omgang en toepasbaarheid van het begrip seksualiteit. Concreet leren de jongeren over het inhoudelijke van het onderwerp en het grensoverschrijdend gedrag daarin. Verder worden zij bewust gemaakt van hun kwetsbaarheid en weerbaarheid met als doel het risico tot grensoverschrijdend gedrag te verkleinen.

Werkvormen: Rollenspel, interactieve casuïstiek bespreking, groepsdiscussies en schriftelijke opdrachten.