Over De Vijgenboom
- Jongsgewijs

Kern kwaliteiten,  

1. Integraal Coachen-trainen:

 • Sociaal emotioneelscheiding van ouders, discontinuïteit, faalangst, trauma of ingrijpende gebeurtenissen. 
 • Sociaal maatschappelijk: schulden, alcohol en drugs, voortijdige schoolverlaters, zwerfjongeren, motivatieproblemen,  opstandig gedrag als agressie en manipulatief gedrag.

2.Outreachend trajectbegeleiding:

 • Steunend - structurerend en outdoor begeleiding op diverse leefgebieden.
 • Pro actieve benadering naar deelnemers (systemen) en betrokken samenwerkende instanties.

3.Bootcamptrainingen:

 • Motiveren & activeren, ontdekken en stimuleren van eigenkracht en zelfkennis
 • Ontwikkelen van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en positief verleggen van grenzen.

4. (Re)-integratie:

 • Passende woonvorm.
 • Werk – stage.
 • Onderwijs & opleiding.

Interventies:

 • Empowerment, psycho-educatie, cognitief gedragstherapeutisch coachen, sociale vaardigheden inzichten en training, equipen & tippen, motiveren en activeren, solliciteren en budgetteren.
 • Sociaal bewogen, verfrissend en multicultureel verbindend.
 • Bootcamp outdoor sporten.

‚ÄčBenadering methodieken:

 • Sociaal Competentie Model: Positieve bekrachtigingen en belonen. Het probleemgedrag als onvermogen benaderen. Succeservaringen vergroten.
 • Equipe en Tippen: Positief beïnvloeden van cognitieve vertekeningen, denkfouten en moreel onverantwoordelijk gedrag.
 • Wrap around care en Coda- E principe: Doen wat goed is binnen de behoeftepiramide en het denk- en doe-kader van de deelnemer.

Gespreksvaardigheden:

 • Psycho educatief en empowerment.

Competenties:

 • Probleemanalyse, oplossing- en resultaatgerichtheid.
 • Authentiek flexibel, bewust handelen, methodisch en oordeelvrije benadering.
 • Sensitief, empathisch, integer en samenwerkend.
 • Cultureel verbindend, signaleren en anticiperen.
 • Zelfstandig, strategische visie - doelstellingen en plannen.