De Vijgenboom
Jongsgewijs
Trainingen

Integraal Coachen

Jongere hebben vaak ongevraagd te maken met gescheiden ouders, vele verhuizingen, een cultuur kloof of gebeurtenissen die voor hen heel ingrijpend zijn ( geweest ). Schulden problematiek, alcohol, drugs en/of seksuele grensoverschrijdend gedrag, maar ook motivationele problemen zijn hier mogelijk het directe gevolg van. Adequaat functioneren op sociaal emotioneel vlak of op sociaal maatschappelijke leefgebieden, zoals wonen, werken, opleiding en of positieve netwerk ontwikkeling wordt door hen als heel lastig en moeizaam ervaren.

De resultaten zien wij terug in voortijdige schoolverlaters, zwerf-of hangjongeren die al dan niet opstandig, agressief en of manipulatief gedrag vertonen.

Samen met de jongere worden die passende hulpvragen en doelstellingen geformuleerd op de gebieden waar zij vastlopen. Door integraal te coachen ( systeem en samenhangend gericht ) wordt het probleemgebied inzichtelijk gemaakt. Bewustwording van hun eigenkracht en zelfkennis wordt gecreëerd. Interactief wordt samen met hen gekeken naar wat er precies speelt en worden hulpvra(gen)ag geformuleerd op de gebieden waar zij vastlopen. Aan de hand van realistische doelstellingen wordt een plan van aanpak op maat samengesteld.

Ondersteund door een integrale toepassing van diverse gedragsinterventies, benaderingsmethodieken en - trainingen worden jongeren begeleidt naar positief gedrag. Hierdoor wordt hanteerbaar meedraaien op sociaal maatschappelijk leefgebieden zoals wonen, werken & opleiding met positief netwerkontwikkeling weer mogelijk gemaakt.