De Vijgenboom
Jongsgewijs
Trainingen

Criminaliteitspreventie Training "Think twice - be wise''

Inleiding:

Jong zijn is expressie, terwijl anderzijds grenzen aan het vervagen zijn. Dit is een van de ontwikkelingstaken van de adolescenten in het “gezond” experimenteren van nieuwe gedragingen. In een snel veranderende samenleving moeten jongeren snellere persoonlijke keuzes maken. Keuzes die van invloed zijn op de verdere ontwikkeling van hun adolescentie. Belangrijke voorspellers oftewel factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de adolescent zijn de biologische- en omgevingsfactoren, de groepsfactoren samen met de identiteitsontwikkeling.

Door  middel van de training Criminaliteitspreventie, Think twice Be wise biedt Devijgenboom-Jongsgewijs kennis, inzicht en bewustwording in anti sociaal- of grensoverschrijdend gedrag. Na het volgen van de trainingen hebben de deelnemers handvaten aangereikt gekregen waarin sociaal gewenst gedrag gestimuleerd wordt.

De training Criminaliteit Preventie bestaat uit een 5 tal modulen en de training duurt anderhalf uur per keer. Think twise Be wise behandelt de volgende deelonderwerpen: jeugdcriminaliteit, groepsdruk, cognities zoals probleemaannames en automatische denkfouten, ook wel biassen genoemd.  Jongeren krijgen naast kennis en inzicht over het onderwerp jeugdcriminaliteit ook vaardigheden aangereikt ter voorkoming in de praktijk. Zij leren op verantwoordelijke wijze keuzes te maken en (her)kennen het verschil tussen een verkeerde - en juiste keuze.

Thema’s:

  • Jeugd Criminaliteit vs. Jeugdstrafrecht                                     
  • Vormen van criminaliteit.
  • Vriendenkeuze
  • Hoe ga ik om met groepsdruk
  • Alcohol & drugs misbruik
  • Daders & Slachtoffers.
  • Gevolgen van een strafblad.
  • De omslag ( denkfouten, probleem aannames vs. helpende gedachten, 5 G schema, Inzicht en bewustwording, motiveren & activeren gericht op toekomst perspectief.

Doel van deze training is voortijdig signaleren van handelingen die tot crimineel en/of anti sociaal gedrag leiden en dit inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Hiernaast is het vergroten  van kennis over dit onderwerp een belangrijke doelstelling. Tot slot krijgen de deelnemers nieuwe inzichten in de maatschappelijke reacties en de gevolgen voor zowel de dader(s) als slachtoffer(s).

Werkvormen:  Rollenspel, interactieve casuïstiek besprekingen, groepsdiscussies en schriftelijke opdrachten.