De Vijgenboom
Jongsgewijs
Trainingen

Cognitieve Sociaal vaardig Traject training.

De Cognitieve- & Sociaalvaardigheidstrainingen is een 4 in 1 variant met positieve beïnvloeding op negatieve groepsprocessen. Bijeenkomsten van anderhalf uur per week met al dan niet drie wekelijkse Bootcamp training aan gekoppeld. De duur kan binnen 8 a 16 weken  waarin verschillende Sociale vaardigheden op verfrissende en innovatieve wijze benaderd en belicht worden. Deze training wordt op maat aangeleverd.

Algemene Doelstelling:

Op het terrein van het denken maken we jongeren zich bewust over hun cognities en intelligentie met als doel een positieve eigenkracht ontwikkeling. Aan de hand van integrale trainingsvormen worden sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid  vergroot. Het gaat hierbij om het aanbieden van  Psycho educatieve benaderingen.  Waarden zoals gelijkwaardigheid, wederzijds respect en communicatie worden besproken.

Actieve deelname wordt gestimuleerd aan de hand van de volgende middelen: casuïstiek, rollenspel, filmfragmenten, groepsdiscussies en schriftelijke opdrachten

De jongeren worden zich bewust van positieve maatschappelijke activering en participatie. Door een op maat benadering wordt de negatieve peergroup omgebogen naar een positieve groepscultuur gericht op adequaat wonen, werken en opleiding/stage.

Empoweren:

De vijgenboom maakt gebruik van positieve benaderingen. Denk hierbij aan complimenteren, positieve feedback geven en bekrachtigers. Deze Interventies dragen bij  tot het ombuigen van het anti sociaal gedrag in de negatieve peergroups naar het verhogen van positief en gewenst gedrag.

Modules en thema’s waaruit gekozen kan worden,

 • Training Criminaliteitspreventie:
 • Training Seksualiteit:
 • Training Wie ben ik:
 • Training Stage:
 • Training Samenwerken:
 • Training Solliciteren:
 • Training Budgetteren:

Overige Sociale vaardigheden

 • Omgaan met autoriteiten en gezag
 • Omgaan met Groepsdruk
 • Omgaan met boosheid
 • Alcohol & Drugsmisbruik

Het belang van dit sociale vaardigheidstraining traject:

is dat de adolescente aan de hand van integraal coachen en – trainen op diverse maatschappelijke en cognitieve, sociale vaardigheden, wordt getraind. In 8 a 16 weken wordt de doelgroep verder klaargemaakt voor actieve deelname aan hun verdere sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Aangeleerde vaardigheden,(nieuw gedrag), wordt geïntegreerd in het vaste gedragspatroon.  Gedragsverandering wordt zichtbaar bij 16 weken constructief trainen. ( meer over werkwijze en benaderingsvorm vrijblijvend te verkrijgen )